سامانه مدیریت آموزش (TMS) چیست؟

مدیریت آموزش TMS

شاید برایتان سؤال باشد که چه چیزی می‌تواند در بهبود مدیریت دوره‌های آموزشی شما مؤثر باشد. سامانه TMS یا سامانه مدیریت آموزش می‌تواند در این حوزه برای دوره‌های آموزشی که برگزار می‌کنید مؤثر باشد. ممکن است در مورد اهمیت و ضرورت داشتن یک سامانه مدیریت آموزش (TMS) برای مدیریت مؤثر و کارآمد آموزش خود شنیده باشید؛ اما […]

سامانه مدیریت آموزش بی دردسری بسازید

مدیریت آموزش بی دردسری بسازید 1

دنبال ایجاد سامانه مدیریت آموزش یا سامانه LMS برای توسعه و رشد کسب‌وکار آموزشی خود هستید؟ این یک راهنمای تنظیم شده برای ساخت سامانه مدیریت آموزش سفارشی شما می‌باشد. روش سنتی آموزش و یادگیری در حال حاضر منسوخ شده است. این عصر راه‌حل‌های آموزش الکترونیک آنلاین است. همچنین، سامانه مدیریت آموزش (سامانه LMS) با استاندارد […]